Behaviorální poradenství

Vlastní poradenskou a terapeutickou praxi pro děti a dorost zaměřenou na behaviorální poradenství ve spektru poruch chování a emocí nabízím v rámci Institutu Neuropsychiatrické péče v Praze.

Etopedické behaviorální poradenství nabízí pomoc rodičům a učitelům dětí s problémovým chováním. Nastavuje a průběžně dohlíží na pravidla běžného denního režimu a specifického výchovného vedení dětí s ADHD, Syndromem opozičního vzdoru, impulzivní agresivitou, poruchami emocí a chování. Pomáhá řešit konflikty, poskytuje terapeutickou podporu v náročných životních situacích a různých vývojových etapách. Odstraňuje problémy v komunikaci, v navazování a udržení vztahů, zaměřuje se na příčiny školních a výchovných obtíží tvorbou individuálního plánu v rodinném prostředí a ve škole. Součástí je komplexní analýza a klasifikace projevů a pravděpodobných příčin problémového chování s následným poradenstvím a terapií.

kontakt pro objednání:

INSTITUT NEUROPSYCHIATRICKÉ PÉČE
Křižíkova 264/22, 186 00 Praha 8
tel: 223 001 966 (ambulance pro dospělé)
tel: 223 002 222 (ambulance pro děti)
www.inep.cz